Bliv medlem

HVEM ER DU ?

Hører du/I til de mænd og kvinder, der har gennemgået grunduddannelsen ved Hæren, Søværnet, Luftvåbnet, CF/Bered- skabskorpset eller Hjemmeværnet, kan du optages i Selskabet De Danske Forsvarsbrødre på Stevns.
Endvidere optages alle danske statsborgere der efter Selskabets vurdering har den rette forsvarsbroder ånd, men som ikke har haft mulighed for at forrette tjeneste ved ovennævnte værn.
Aldersmæssigt er der ingen øvre grænse, alle kan deltage i vort kammeratlige samvær.  

Ligesom i alle andre foreninger, betales et kontingent. Beløbet er kr. 250,00  årligt (plus 50,- i gebyr første gang)
Når du er optaget i Forsvarsbrødrene, vil du ved den første efterfølgende generalforsamling, ved en lille højtidelighed få overdraget vort flotte medlemsemblem.

MEDLEMSFORDELE
 
Forsvarsbrødrene på Stevns arrangerer, den årlige generalforsamling, en række aktiviteter for medlemmerne. Der tilbydes foredrag, udflugter, skydearrangementer og naturture. Mange aktiviteter er tilbud til både medlemmer, ledsager og familien.En del arrangementer er gratis, andre koster et mindre beløb til udgifter, eksempelvis til bus eller fortæring.  
Har dette vagt din interesse i en sådan grad, at du kunne tænke dig at blive medlem i De Danske Forsvarsbrødre på Stevns så udfylde optagelsesformularen (med navn, adresse, fødselsdato og telefonnr.) og tryk send eller ring til vores kasserer Brian på tlf.: 30688379