Om

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE PÅ STEVNS er stiftet i 1883 og har idag 87 medlemmer


De Danske forsvarsbroderselskaber" er Danmarks ældste soldaterforening, stiftet i året 1859, under navnet "De Danske Vaabenbroderselskaber".

Forsvarsbrødrene er den største enkeltstående organisation blandt soldaterforeningerne og den eneste af disse, som består af borgere fra hæren, søværnet, flyvevåbnet, hjemmeværnet samt det civile beredskab.

 Hvert enkelt selskab er knyttet til en by eller egn.

 Her udfolder sig gennem forskellige arrangementer, møder og sammenkomster, et foreningsliv, som kan være forskellig fra selskab til selskab.

 

Bl.a. har skydning altid været en populær idræt blandt brødrene.

Derfor har mange selskaber skytteafdelinger, hvor man både kan "hyggeskyde" eller vælge at deltage på konkurrenceplan.

 

Ved alle arrangementer er godt kammeratskab og sammenhold i højsædet.

Omgangstonen er fri og fornøjelig, og alle er ligemænd som da vi var i "trøjen".

 

Forsvarsbrødrenes formål er:

 

· AT værne om vort land og demokratiske styreform - med kongehuset i spidsen.

· AT medvirke til at styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk.

· AT vedligeholde vort folks nationale sindelag.

· AT bevare danske mindesmærker for vore efterkommere.

· AT styrke kammeratskabet mellem brødrene gennem sammenkomster, møder og andre arrangementer.