SKYDEUDVALGET

Aktiviteter i 1. kvt: 

  1. Der er har været forårsskydning  på 15 meterbane i Næstved med kreds 3, der havde vi et hold med ! se referat herom
kredsskydningefterr17.pdf